Στο εργαστήρι της Μυρτώς Δημητρίου

«Διπλώνοντας» στον Όμιλο

Συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο χάρτινο μωσαϊκό του κόσμου και ένα νέο ρεκόρ.

Στο ρεκόρ Γκίνες το περιστέρι της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας.