Χορωδιακό και Ορχηστρικό Σύνολο

 

Ελένη Αναστασιάδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ16

Νικολέττα Χαραλαμποπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

 

Στόχος του Ομίλου μας είναι η εξάσκηση και η καλλιέργεια των μουσικών και φωνητικών ικανοτήτων των παιδιών με γνώμονα πάντα το γενικότερο καλλιτεχνικό  ενδιαφέρον και τη βίωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Σκοπός μας  είναι η σύσταση ενός μουσικού συνόλου με  κατάλληλο ρεπερτόριο τραγουδιών ή μουσικών συνθέσεων που θα εκφράζουν τα συναισθήματα των παιδιών, δίνοντας προσοχή στο τονικό ύψος, στο ρυθμό, στη μουσική έκφραση και στο ύφος. Σκοπός, επίσης, είναι η ανάπτυξη της αισθητικής τους παιδείας, μέσω της ανάδειξης και προώθησης στοιχείων του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού και η προετοιμασία παραστάσεων  καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. 

 

Ελάτε να ενώσουμε τις φωνές μας !