Οrigami: «μία τέχνη για το μυαλό και τη ψυχή»

 

Δομνίκη Παντοπούλου, ΠΕ 70

Παναγιώτης Στασινός, ΠΕ 11

 

 

Το Origami είναι μια εικαστική τέχνη αλλά ταυτόχρονα και διασκεδαστικός τρόπος δημιουργικής απασχόλησης. Αυτή η τεχνική ξεκίνησε από την Ιαπωνία το 794 μ.Χ. και εξελίσσεται μέχρι σήμερα, όπου διδάσκεται και ως μάθημα στο σχολείο. Μέσα από τις δραστηριότητες του Ομίλου οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με  τη γλώσσα, τη  μουσική, τις τέχνες και τις ιστορίες της Ανατολής εμπλουτίζοντας την πολυπολιτισμική τους συνείδηση. Θα καλλιεργήσουν την αναλυτική και κριτική σκέψη τους, την ικανότητα της αναγνώρισης των εικονιστικών συμβόλων και  παραστάσεων ερμηνεύοντας διαγράμματα. Θα αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες ακρόασης, ακρίβειας, οργάνωσης &επικοινωνίας, ενίσχυσης της συγκέντρωσης της μνήμης και της ανάκλησης μετασχηματίζοντας ένα επίπεδο κομμάτι χαρτί σε ένα τρισδιάστατο γερανό (ή άλλη μορφή origami), που είναι μια μοναδική άσκηση χωρικής λογικής, και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν  την ιστορία  του Origami που αντανακλά την εφευρετικότητα και την αισθητική του ιαπωνικού πολιτισμού.