Μουσικό Εργαστήρι Φλογέρας

 

Χρυσάνθη Ζεπάτου, Eκπαιδευτικός ΠΕ 16

Φωτεινή Ζέρβα, Eκπαιδευτικός ΠΕ 70

 

 

Στόχος του Μουσικού Εργαστηρίου Φλογέρας είναι η εκμάθηση φλογέρας και η ανάπτυξη των μουσικών γνώσεων και εμπειριών των μαθητών στο πλαίσιο μιας ομάδας μουσικής δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Απώτερος σκοπός του Ομίλου είναι η καλλιέργεια της έμφυτης μουσικότητας των μαθητών και της ικανότητάς τους για την αισθητική απόλαυση της μουσικής.

 

Ειδικότεροι στόχοι του Εργαστηρίου Φλογέρας είναι οι εξής:

?   Εκμάθηση βασικής τεχνικής του οργάνου

?   Εισαγωγή στη μουσική ανάγνωση και γραφή

?   Ανάπτυξη του μουσικού λεξιλογίου και των μουσικών

?   εννοιών

?   Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης

?   Καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας και συν- εκτέλεσης

?   μουσικής

?   Προσέγγιση ρεπερτορίου ποικίλων μουσικών ιδιωμάτων

 

Ο  Όμιλος Μουσικό Εργαστήρι Φλογέρας θα λειτουργήσει την Παρασκευή 14.15-15.30 σε δύο τμήματα: παλαιών φίλων του Ομίλου (προχωρημένοι)- νέων φίλων του Ομίλου (αρχάριοι)

 

Σε περίπτωση υπεραριθμίας αιτήσεων  θα προηγηθούν για τη φετινή χρονιά ως προς την εγγραφή στον Όμιλο πρώτα οι αιτήσεις των μαθητών που παρακολούθησαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τον Όμιλο και έπειτα θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις σύμφωνα με τη  σειρά προτίμησης που έχει δηλωθεί  με την αντίστοιχη ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 

 

  •