Κινητική Δημιουργικότητα

Ερατώ Παλαιολόγου, Εκπαιδευτικός ΠΕ11

 

Σκοπός του μαθητικού Ομίλου είναι η κινητοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών ώστε σταδιακά να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της κίνησης και να την αντιληφθούν ως μέσο έκφρασης, απελευθέρωσης και επικοινωνίας.

 
Συγκεκριμένα στοχεύουμε στην:
?   Ανάπτυξη επικοινωνίας του παιδιού με τον εαυτό του και με τους άλλους
?   Ανακάλυψη και έκφραση των κινητικών του ικανοτήτων
?   Ανάπτυξη της προσωπικότητας, ενισχύοντας τη θετική αυτοαντίληψη με μέσο το σώμα και την κίνηση  
 
 Τα παιδιά θα εξερευνήσουν, θα αναπτύξουν και θα γνωρίσουν :
 
1.   To χώρο.

2.   Το χρόνο.
3.   Τη δυναμική της κίνησης .
4.   Τις βασικές μορφές μετακίνησης
5.   Την κινητική και εκφραστική ικανότητα