Εικαστικό Εργαστήριο

 

Ενδυνάμωση της κριτικής  σκέψης

 και της καλλιτεχνικής δημιουργίας

      

Δημήτριος Σαρρής, Eκπαιδευτικός ΠΕ 08

 

Το Εικαστικό Εργαστήριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του μαθητή στο αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης, στην προσέγγιση (μορφική, ειδολογική, θεματική, ερμηνευτική) έργων τέχνης, στην καλλιέργεια της αισθητικής κρίσης και στην οικειοποίηση υλικών και μεθόδων για τη δημιουργική εκτέλεση του δικού του έργου. Με την ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων τέχνης από διάφορα κινήματα της Ιστορίας της Τέχνης (μοντέλο Perkins), αλλά και την τελική μαθητική παραγωγή (δημιουργίες ατομικών/ομαδικών εικαστικών έργων), τα παιδιά καλούνται να ανταποκριθούν ενεργητικά και δυναμικά στην αισθητική διαδικασία που «συμπράττεται» και διαμορφώνεται σε τρεις άξονες: α) στην απόκτηση γνώσεων, β) στην καλλιέργεια ικανοτήτων, γ) στην καλλιέργεια στάσεων, προτιμήσεων και συμπεριφορών.