Ανάλυση Λόγου και Εικόνας - Πολυτροπική

επικοινωνιακή ικανότητα

 

Χρυσούλα Μπάκα, Eκπαιδευτικός ΠΕ 70

Μόνικα Παπά, Eκπαιδευτικός ΠΕ 70

 

Ο Όμιλος απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών για πολυτροπική επικοινωνιακή ικανότητα. Αξιοποιώντας τη μέθοδο ανάλυσης λόγου και εικόνας,  κάθε μέλος μας επιδιώκεται να καταστεί ικανό:  

-          Να προσεγγίσει τις έννοιες λόγος, εικόνα, κείμενο και περικείμενο

-          Να  ανιχνεύει και να αναλύει πολυτροπικά κείμενα, δίνοντας έμφαση στην οργάνωση του κειμένου, στις λειτουργίες της γλώσσας, στον  δημιουργό και την ταυτότητά του, στις προθέσεις και τα μηνύματά του προς τους αποδέκτες, στο χωρο-χρονικό πλαίσιο μιας επικοινωνιακής πράξης.

-          Να αναλύει έργα τέχνης υψηλής αισθητικής

-          Να αντιδρά και να στοχάζεται πάνω στα νοήματα λόγων και εικόνων.

Κοινωνικοί φορείς, ΜΜΕ, γονείς και Πανεπιστήμιο θα γίνουν συνεργάτες μας  και με δραστηριότητες που αξιοποιούν τις ΤΠΕ, το παιχνίδι, τη μουσική, το παίξιμο ρόλων, την αγχιμαχία, την εικαστική τέχνη, τη δραματοποίηση, την ομαδική ανάγνωση έργων κ.ά., θα εφαρμόσουμε την καινοτόμα πρότασή μας.