ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2018

Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρινόμενη άμεσα  στο αίτημα του σχολείου μας,  μάς παρείχε ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές) και έπιπλα γραφείου (ερμάρια και καθίσματα εργασίας). Θέλω, από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους της τράπεζας για την κίνηση αυτή, η οποία στηρίζει και βοηθάει τους μαθητές /τριες του σχολείου μας καθώς και το σύλλογο διδασκόντων, να αντιμετωπίσουμε μέρος των αναγκών της σχολικής μας μονάδας.

 

 

Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος

         Διευθυντής