ΝΕΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Δείτε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμούhttp://www.hms.gr/sites/default/files/subsites/competitions/2015/A_ATHINAS2015.html

και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας για να δείτε το Πρόγραμμα της Βράβευσηςhttp://www.hms.gr/sites/default/files/subsites/competitions/2015/9os_PROSKLgenikh_A_THINAS.pdf