ΝΕΑ

Ανακοίνωση

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που δεχόμαστε καθημερινά, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για συμμετοχή σε κλήρωση των υποψηφίων μαθητών για την Α' Δημοτικού για το σχολικό έτος 2015-2016, θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται αφού λάβουμε τη σχετική εγκύκλιο από το ΥΠΑΙΘ, η οποία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας για την ενημέρωση του κοινού.