" Όλοι μπορούν να μάθουν να προγραμματίζουν!"

   Με αυτό το σύνθημα ξεκίνησε η εβδομάδα Computer Science Education

   Week που διαρκεί από τις 9 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2013.

Το Σχολείο μας, συμμετέχοντας στη δράση The Hour of Code, έχει διοργανώσει μαθήματα προγραμματισμού με πολλές τάξεις του Σχολείου μας στο μάθημα των Τ.Π.Ε..

Η Πρώτη Δημοτικού έγραψε τα πρώτα της προγράμματα καθοδηγώντας ένα ζωντανό "ρομπότ" να φτάσει ένα δώρο!

Η Πέμπτη έκανε εισαγωγικά μαθήματα στο Kodu!

Τα παιδιά της Έκτης - χωρισμένα σε ομάδες - έφτιαξαν τα δικά τους παιχνίδια στο Kodu!

Κάθε ομάδα αξιολόγησε το παιχνίδι των υπόλοιπων ομάδων και σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας!!!

 Δοκιμάστε και εσείς να γράψετε το δικό σας πρόγραμμα! Δε χρειάζεται να είστε ειδικοί...

Μπείτε στην ιστοσελίδα  http://csedweek.org/learn και θα το διαπιστώσετε και εσείς!!!