«Αγνάντια ο Μυστράς»

 

Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης των μαθημάτων της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Περιβαλλοντικής Αγωγής και των Θρησκευτικών της Ε΄ τάξης και χρησιμοποιώντας χάρτες, εκπαιδευτικό λογισμικό, λογοτεχνικά κείμενα, πηγές του διαδικτύου, φύλλα εργασίας και γενικότερες πηγές πληροφόρησης, προσπαθήσαμε να φέρουμε σε επαφή τη σημερινή Καστροπολιτεία του Μυστρά με εκείνη του 13ου-15ου αιώνα. Μελετήσαμε στοιχεία του γεωγραφικού ? φυσικού χώρου και περιβάλλοντος, την ιστορία του τόπου και τις συνήθειες των κατοικούντων εκεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις και να προκύψει το τι έχει φτάσει ως τις μέρες μας από το Δεσποτάτο. Το πρόγραμμά μας δε θα μπορούσε να κλείσει παρά με μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά!