Πρόγραμμα  «Καλλιπάτειρα»

Τμήμα Γ2

Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Ερατώ Παλαιολόγου, Κωνσταντίνα Ζηκούλη, Παναγιώτα Καπροΐτη

Οι μαθητές του τμήματος Γ2 με αφορμή τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Καλλιπάτειρα,  προβληματίστηκαν σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν στην έννοια της ομάδας, στις σχέσεις των μελών της, τα στοιχεία που ενώνουν αλλά και απομακρύνουν τα μέλη της και τη σημασία που έχει η δημιουργία και η διατήρηση των καλών σχέσεων σε μια ομάδα που αποτελείται από τα μέλη μιας τάξης.

Έτσι τα παιδιά αναζήτησαν  τα κοινά τους στοιχεία (κοινές ανάγκες, επιθυμίες, προσδοκίες και συναισθήματα) και κατέληξαν πως παρά το γεγονός πως κάθε ένας  είναι διαφορετικός είναι πολλά τα σημεία που τους ενώνουν. Αναζητήσαμε, επίσης,  τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους μια ομάδα γίνεται δημιουργική και τα μέλη της αισθάνονται χαρά και συμφωνήσαμε πως έννοιες όπως η συνεργασία, η κατανόηση, η ανεκτικότητα, η αλληλεγγύη αποτελούν προϋποθέσεις. Προσπαθήσαμε να αποδείξουμε τα παραπάνω στην πράξη μέσα από εργασίες των παιδιών που ήταν αποτέλεσμα συνεργασιών. Επίσης αποτυπώσαμε τις σκέψεις μας εικαστικά?

Δείτε  το βιβλιαράκι με τις προσπάθειές μας!