ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η 6η Οκτωβρίου ημέρα Σχολικού Αθλητισμού στα σχολεία της χώρας.

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 γιορτάστηκε η 1η "Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού" στo σχολείο  μας με θεματικό άξονα «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».

Το πρόγραμμα της 1ης "Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού" περιλάμβανε:

- Αθλητικές δραστηριότητες, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, χορό, αθλήματα κλπ. ανάλογα με την ηλικία των μαθητών/τριών και τις υποδομές του σχολείου.

Ο τρόπος οργάνωσης όλων των παραπάνω διασφάλιζε  την εφαρμογή της θεματικής της ημέρας («Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι») και τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών/τριών, τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην οργάνωση της ημέρας.

Οι δράσεις της ημέρας αυτής ανέδειξαν, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, την κοινωνική διάσταση, τη φιλοσοφία και τη δυναμική του σχολικού αθλητισμού στο πλαίσιο του σύγχρονου «Κοινωνικού Σχολείου».

Οι κινητικές δράσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο εμπλουτίζονται και συνδυάζονται με (μέρος ή σύνολο) από τα παρακάτω:

- Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας και διαδραστική συζήτηση-αναστοχασμός.

- Επεξεργασία και συζήτηση για τις έννοιες της βίας, του ρατσισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά. μέσα από μικρά κείμενα, τίτλους αθλητικών εφημερίδων, βιογραφίες αθλητών κλπ.

- Καλλιτεχνική-εικαστική-μουσική δημιουργία με συναφή θεματολογία (π.χ. δημιουργία αφίσας, πανό, κολάζ κλπ.).