ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι εργασίες των μαθητών του Ε1 στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Life Skills του Βρετανικού Συμβουλίου βρίσκονται αναρτημένες στον ψηφιακό τοίχο padlet:

padlet.com/glikeriaselimi/c8x5fh7x6g2h