Αποτελέσματα Διαγωνισμού Παιχνίδι και Μαθηματικά

Δείτε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού εδώ και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας  για να δείτε το Πρόγραμμα της Βράβευσης!  

Στο πρόγραμμα το σχολείο μας αναφέρεται ως " Ειδ. Παιδ. Τμήμ. Παν. Αθηνών".