Σχολικό Έτος 2012-2103

Δείτε τους πίνακες εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ -ΚΟΡΙΤΣΙΑ), ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ για το 12θ. ΠΔΣΠΑ (Μαράσλειο)

του 3θ.ΠΔΣΠΑ (Μαράσλειο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την κλήρωση της 31ης Μαΐου 2017 του 12θ. ΠΔΣΠΑ (Μαράσλειο)