1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

Αθήνα, 26.03.2018

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουμε υπογράψει, υποδεχτήκαμε στο σχολείο μας την ομάδα του Γραφείου Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", που αποτελούνταν από τους: κα Καλοκαιρινού Σ., κα Φινοκαλιώτη Γ. και κο Φουστέρη Χ. Τα παιδιά μυήθηκαν στο έργο ζωής και τη σκέψη του  Δημόκριτου μέσα από ένα εξαιρετικά καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα, διαδραστικό και διαθεματικό.  Μέσω της παιγνιώδους μάθησης τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τον μικρόκοσμο και τη δομή του, με  τη βοήθεια δραστηριοτήτων  πεδίου ( εξέταση στο μικροσκόπιο,  πλάκες δειγμάτων κλπ.).  Είναι ανάγκη να εξάρουμε ιδιαιτέρως τη συμβολή του μουσειοπαιδαγωγού κ. Χριστόφορου Φουστέρη που σχεδίασε το πρόγραμμα,  για την παιδαγωγική προσέγγιση που διακρίνει τόσο τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει όσο και τον τρόπο που αυτές υλοποιούνται από τον ίδιο και ενθουσιάζουν πραγματικά τα παιδιά.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και τους περιμένουμε ξανά σύντομα!