Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την εβδομάδα 7 έως 11 Οκτωβρίου, τις ημέρες και τις ώρες που έχουν ανακοινωθεί ανά Όμιλο.