ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Άδεια δακτυλίου

1ο 12/Θ Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών  

Όσοι γονείς επιθυμούν βεβαίωση φοίτησης προκειμένου να αιτηθούν άδεια δακτυλίου, παρακαλούνται να στείλουν μία απλή αίτηση σε ένα φάκελο  στη τσάντα του παιδιού με την οδηγία να την παραδώσει στη/στο δασκάλα/δάσκαλό του. Στον ίδιο φάκελο θα μπει η βεβαίωση φοίτησης από τη διεύθυνση του σχολείου για να παραληφθεί από εσάς. 

Δρ. Νικόλαος Δ. Παπαδόπουλος
Διευθυντής